Arbor

Arbor Longboards 

Naar de boards van Arbor 

INZICHT & HOOGTEPUNTEN VAN HET MERK ARBOR

Inzicht in Arbor’s 20 jaar toegewijde vakmanschap en het milieu in de productie van de werelds beste snowboards en skateboard producten. Een toewijding die ervoor gezorgd heeft dat Arbor synoniem staat voor prestaties, kwaliteit, duurzame materialen en het behoud van de planeet.

Hoogtepunten van het leven wat draait om snowboarden, skateboarden en de goede tijden die hier bij komen kijken, zoals het werken naar bepaalde doelen, de omgevingen en het boarden met vrienden. Momenten tot leven gebracht door de atleten, kunstenaars en ambassadeurs die de ethos van Arbor delen en ons Collectieve ondersteunen.

INSIGHTS & HIGHLIGHTS VAN ARBOR LONGBOARDS

INSIGHTS into Arbor’s 20 year commitment to craftsmanship and environment in the production of the world’s best snowboarding and skateboarding products. A dedication that has ensured Arbor is synonymous with performance, quality, sustainable materials, and the preservation of the planet.

HIGHLIGHTS of life lived in the pursuit of snowboarding, skateboarding, and the good times that come with getting there, being there, and riding with friends. Moments brought to life by the athletes, artists, and ambassadors who share Arbor’s ethos and underpin our Collective.

AD AUGUSTA PER ANGUSTA

Naar de verhevene door smalle steegjes

Sinds ’95, Het Arbor Collectieve is een groeiende coöperatie geweest van ontwerpers, kunstenaars en vrienden, wiens gezamenlijke doel is om van de best mogelijke dingen boards en draagbare dingen te maken. Vanaf de eerste dag waren het goede tijden, de hele dag, elke dag, bijna zonder mislukken. Onderweg zijn we erin geslaagd om een vooruitstrevend ontwerp en ambachtelijk vakmanschap te combineren met een serieuze inzet voor het milieu.

AD AUGUSTA PER ANGUSTA

To High Places by Narrow Roads.

Since ‘95, The Arbor Collective has been a growing cooperative of designers, artists and friends, whose shared goal is building rideable and wearable things from the best stuff possible. From day one, it’s been good times, all day, every day, almost without fail. Along the way, we’ve managed to combine a little forward thinking design and old school craftsmanship, with a serious commitment to the environment.

DE LONGBOARDS VAN ARBOR

Arbor is sinds 1998 begonnen met de skateboardafdeling. Jarenlang had Arbor oude snowboards in boards veranderd om heuvels te bombarderen wanneer sneeuw en branding moeilijk te vinden waren. “We reden op vreemde uren en maakten een paar mensen bang. Uiteindelijk lanceerden die late nachten een programma dat nu een enorm scala aan vormen biedt voor alle soorten doelstellingen in het boarden. Zoals je zou verwachten, komen materialen, vormgeving, kunst en design allemaal samen in dezelfde traditie als onze snowboards. Arbor Skateboards - handgemaakt, kwaliteit houtwerk.”

SKATEBOARDS

We started the skateboard division in 1998. For years we had been turning old snowboards into skates to bomb hills when snow and surf was hard to find. We rode at odd hours and freaked a few people out. In the end, those late nights launched a program that now offers a huge range of shapes for all types of skating. As you would expect, materials, shaping, art, and design all come together in the same tradition as our snowboards. Arbor Skateboards – handmade, quality woodcraft.

NIET ALLEEN PLANT ARBOR BOMEN, ZE CREEËREN HELE BOSSEN MET ELKE VERKOOP.

Sinds de eerste dag heeft Arbor gedoneerd aan groepen die bossen beschermen en herstellen. We noemen dit programma "Returning Roots."

Onze donaties gaan voornamelijk naar het behoud van de Koa-bossen van Hawaï, waardoor we terug kunnen geven aan de planeet en aan de mensen die ons het surfen, skateboarden en snowboarden hebben gegeven. De oorspronkelijke bewoners van Hawai vonden al 1000 jaar geleden het surfen uit op planken gemaakt van Koa-hout. De sporten waar we tegenwoordig van houden sluiten rechtstreeks aan bij dit erfgoed.

Het “Hawaiian Legacy Reforestation Initiative” is onze belangrijkste “Returning Roots-partner”. Deze   groep plant niet alleen bomen; ze bouwen bossen grondig opnieuw op. Vanaf vandaag hebben ze meer dan 300.000 Koa-bomen geplant op 800 hectare voormalig bosgebied, met het volledige assortiment inheemse onderstamplanten.

Het “Hawaiian Legacy Reforestation Initiative” helpt Arbor om ons steentje bij te dragen aan de bescherming van bossen, terwijl we een belangrijke balans vinden met ons gebruik van materialen die duurzaam zijn geproduceerd.

De Arbor Skateboards-lijn 2017 bouwt voort op een traditie van het ondersteunen van de wereld van skateboarden van mid- en minicruisers tot longboards voor carving, woon-werkverkeer en freestyle; tot Downhill longboards. We zijn er zeker van dat u zult vinden wat u nodig heeft in deze brede nieuwe reeks.

NOT JUST PLANTING TREES, REBUILDING FORESTS WITH EVERY SALE.

Since day one, The Arbor Collective has donated to groups that protect and restore forests. We call this program “Returning Roots.”

Our donations primarily go to preserving the Koa forests of Hawaii, which allows us to give back to the planet, and to the people and place that gave us surfing, skateboarding, and snowboarding. The native Hawaiians invented surfing as early as 1,000 years ago, on boards made from Koa wood. The sports we love today tie directly to this heritage.

The Hawaiian Legacy Reforestation Initiative is our principal Returning Roots partner. This group is not just planting trees; they’re thoroughly rebuilding forests from the ground up. As of today, they’ve planted over 300,000 Koa trees, on 800 acres of former forestland, with the full range of native understory plants.

The Hawaiian Legacy Reforestation Initiative is helping Arbor to do our part in the protection of forests, while we strike an important balance with our use of sustainably sourced materials.

The 2017 Arbor Skateboards line builds on a tradition of supporting the wider world of skateboarding from mid and mini–cruisers, to longboards for carving, commuting, and freestyle; to downhill skateboards. We’re sure you will find what you need in this wide–ranging new line.

Bekijk de volledige collectie van de Arbor Longboards via deze link.