S-One

S-One Helmen specifiek ontwikkeld voor skaters 

Bekijk hier de helmen van S1

S-One streeft ernaar om skaters duidelijk te maken hoe belangrijk het dragen van een helm is.

De Helmen van S-One hebben de Multi Impact test doorstaan van het keurmerk ASTM en tevens de High Impact test CPSC. Deze helmen zijn dan ook dubbel gekeurd om de optimale veiligheid te garanderen. 

Er zijn vele helmen op de markt die geen enkele test hebben ondergaan en dus ook geen enkele zekerheid bieden dat deze helmen werken en veilig zijn. 

“In 2010 merkten we dat sommige vert-skaters, downhill-skaters, BMX-rijders en Roller Derby-spelers knock-out raakten en in sommige gevallen traumatisch hersenletsel opliepen terwijl ze traditionele zachte soft foam skate helmen droegen. We besloten om de helmen van soft foam mee te nemen naar het testlaboratorium en ontdekten dat de impactenergie rechtstreeks door de helmen van soft foam gaat en de hersenen rammelt. Daarom wilden we een betere en veiligere helm maken. We hebben de S1 Lifer Helmet bedacht. De S1 Lifer Helmet is gebouwd met EPS Fusion Foam en is 5x meer beschermend dan soft foam skate helmen. De S1 liferhelm slaagt voor de ASTM multiple impact test en de CPSC high impact test (zachte schuimhelmen voldoen niet aan beide certificeringstests).

We hebben stappen ondernomen om het publiek via video's en gedrukte media te informeren over de S1 Lifer Helmet. De meeste skaters en ouders wisten niet dat traditionele skate helmen van soft foam niet voldeden aan de veiligheidsnormen voor helmen. Meestal leerden ze het verschil pas na een hoofdletsel en dat is te laat. Een moeder die zag hoe haar 15-jarige zoon 5 lange minuten op de bodem van een zwembad werd geslagen terwijl ze een soft foam helm droeg, zei later tegen me: 'Ik wist niet dat er een verschil was tussen de S1 Lifer Helm en soft foam skate helmen. We kochten de soft foam helm in een skatewinkel en dachten gewoon dat het een goede helm was. Ik wou echt dat ik het eerder wist '.

We hebben een helm gemaakt die we zouden willen dragen en die we 100% zouden kunnen aanbevelen aan familie, vrienden en teamruiters. Als je een S1 Lifer-helm draagt, weet je dat je de beste draagt ​​en als je een winkel hebt, weet je dat je je klanten de beste helm aanbiedt. "

- medeoprichter van Dan McCashin / S1-helmen

 

 

“In 2010 we noticed some vert skaters, downhill skaters, BMX riders and Roller Derby players were getting knocked out and in some instances getting traumatic brain injuries while wearing traditional soft foam skate helmets. We decided to take the soft foam helmets into the testing lab and learned that the impact energy goes directly through the soft foam helmets and rattles the brain. So we set out to make a better and safer helmet. We came up with the S1 Lifer Helmet. The S1 Lifer Helmet is constructed with EPS Fusion Foam and is 5x more protective than soft foam skate helmets. The S1 Lifer Helmet passes the ASTM multiple impact test and the CPSC high impact test (soft foam helmets fail both of these certification tests).

We have taken steps to educate the public about the S1 Lifer Helmet through videos and printed media. Most skaters and parents did not know that traditional soft foam skate helmets did not pass any helmet safety standards. They usually only learned the difference after a head injury and that is too late. A Mom who watched her 15 year old son get knocked out for 5 long minutes in the bottom of a pool while wearing a soft foam helmet later said to me, 'I didn’t know there was a difference between the S1 Lifer Helmet and soft foam skate helmets. We bought the soft foam helmet at a skate shop and just figured it was a good helmet. I really wish I knew before'.

We made a helmet that we would want to wear and that we could 100% recommend to family, friends and team riders. When you are wearing an S1 Lifer Helmet you know that you are wearing the best and if you own a retail shop you know that you are offering the best helmet to your customers.”    

 

– Dan McCashin Co Founder / S1 Helmets

 

Impact Testing Videos: