MIPS Technologie 17 January 19

MIPS Technologie

De nieuwste technologie op het gebied van bescherming!

Alle MIPS helmen bij Onlineskateshop.nl bestel je gemakkelijk online.

HOE HET MIPS CONCEPT WERKT

In een helm met MIPS Brain Protection System (BPS) wordt de schaal (buitekant) en de voering (binnenkant) gescheiden door een Low Friction Layer.

Wanneer een helm met MIPS Brain Protection System wordt onderworpen aan een schuine impact, kan de helm door de lage wrijving (impact) ten opzichte van het hoofd schuiven.

De MIPS BPS is ontworpen om bescherming in helmen te bieden tegen de rotatiebeweging. De rotatiebeweging is een combinatie van rotatie-energie (hoeksnelheid) en rotatiekrachten (van hoekversnelling) die beide de hersenen beïnvloeden en het risico op kleine en ernstige hersenletsel verhogen.

Van MIPS BPS is wetenschappelijk bewezen dat het de rotatiebeweging vermindert wanneer het in een helm wordt geïmplementeerd door de rotatie-energie en krachten die naar de hersenen worden overgebracht te absorberen en om te leiden.

HOE HET WERK BIJ/IN DE HERSENEN MET EEN MIPS HELM

De illustratie is gebaseerd op gegevens die zijn gegenereerd met behulp van de nieuwste technologie, gebaseerd op metingen verkregen van negen versnellingsmeters in een hybride III-crashtestkop.

Het dummyhoofd met een helm werd onderworpen aan een schuine impact met behulp van de MIPS-testopstelling.

Het model illustreert de belasting van de hersenen door een vergelijkbare schuine impact wanneer de dummy-kop een helm draagt ​​zonder MIPS en een helm met MIPS.

DE GROTE MISCONCEPTIE - NORMEN EN HOE JE ECHT VALT 

Uit ongevallenstatistieken blijkt dat veel verwondingen optreden als gevolg van schuine impact op het hoofd. In standaardhelmproeven word er echter met een helm verticaal op een vlak oppervlak getest.

De resultaten zijn nuttig voor het meten van nauwkeurige verticale effecten, maar zijn veel minder geschikt voor het meten van het meer realistische scenario van een schuine impact.

MIPS is ontwikkeld voor de realiteit en verhoogt de bescherming tegen schuine impacts.

Alle MIPS helmen bij Onlineskateshop.nl bestel je gemakkelijk online.

THIS IS HOW IT WORKS WITH MIPS

In a helmet with MIPS Brain Protection System (BPS) the shell and the liner are separated by a Low Friction Layer. When a helmet with MIPS Brain Protection System is subjected to an angled impact, the low friction layer allows the helmet to slide relative to the head.

The MIPS BPS is designed to add protection in helmets against the rotational motion. The rotational motion is a combination of rotational energy (angular velocity) and rotational forces (from angular acceleration) that both affects the brain and increases the risk for minor and severe brain injuries.

MIPS BPS has been scientifically proven to reduce rotational motion when implemented in a helmet by absorbing and redirecting rotational energies and forces transferred to the brain.

STRAIN IN THE BRAIN - COMPARED WITH MIPS

The illustration is based on data that was generated using a finite element computer model, based on measurements obtained from nine accelerometers in a Hybrid III crash test dummy head.

The dummy head wearing a helmet was subjected to an angled impact using the MIPS test rig.The model illustrates strain in the brain from a similar angled impact when the dummy head is wearing a helmet without MIPS and a helmet with MIPS.

THE GREAT MISCONCEPTION - STANDARDS AND HOW YOU REALLY FALL

Accident statistics show that many injuries occur due to angled impact to the head. However, in standard helmet tests the helmet

is dropped vertically onto a flat surface. The results are helpful for measuring precise vertical impacts, but far inferior for measuring the more realistic scenario of an angled impact.

MIPS has been developed for reality and increases protection against angled impacts.

Alle MIPS helmen bij Onlineskateshop.nl bestel je gemakkelijk online.